Marval Rechsteiner

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

Marval A Rex és una preciosa força queer de la natura. Amb una barreja entre l’ull penetrant de Nova York i una estètica potent de Los Angeles, Rex infon teoria queer a la materialitat i metodologia de la pràctica artística d’estudi. Més enllà de l’estudi, Rex treballa amb performance per a la celebració d’un futur queer i la seva ressonància en una espiritualitat alliberadora. Per a Rex el futur té un potencial infinit; un que pot ser cuidat i fer-se manifest en el present. És en la celebració d’allò estrident (i disruptiu) del dia a dia que Rex cerca construir el #futur.

Sobre el seu procés de treball a la residència >>>

Descargar (PDF, 6.93MB)