El programa de residències internacionals convida a escriptors i artistes contemporanis de tot el món a residències de llarga i mitja durada. Can Serrat obra convocatòries durant tot l’any i els projectes triats són seleccionats per un jurat. S’ofereix una beca completa per a cada modalitat de convocatòria i diverses beques parcials (excepte per a la “convocatòria ongoing”). Les convocatòries obertes es publiquen en el nostre lloc web, pàgines de xarxes socials, Transartist, Art connect, Art jobs, Call for Entries, Esbarts i Rivet.

El programa de residències dona suport a l’escriptura i la producció artística en procés, oferint temps, espai, suport individual i col·lectiu, i una xarxa professional des de 1989. S’organitzen activitats mensuals per a activar la recerca dels projectes en producció i permetre connexions amb l’entorn i els vilatans: converses, un club de lectura, visites a espais rellevants, un sopar obert a la comunitat local (només a l’estiu), visites d’estudi i presentacions de projectes (racons), per nomenar algunes. Les activitats organitzades reflecteixen l’interès per ser presents per a processar, investigar, qüestionar, dubtar, comprendre, sentir curiositat i debatre.

Can Serrat és el lloc adequat si un busca un espai rural per a produir, viure en comunitat, xarxes i col·laboracions d’art/literatura, suport al procés i la producció, i lentitud.

No esperem un producte acabat al finalitzar la residència (encara que es demana enviar un resum del procés abans de venir a la residència). No tenim l’objectiu d’organitzar exposicions en galeries.

Creem un catàleg digital que destaca el treball creat durant el temps de residència, que estarà disponible mitjançant descàrrega.

Els residents són lliures d’autoorganitzar qualsevol altra activitat pertinent. El personal també es permet l’organització d’activitats improvisades en funció dels interessos.

Com a Ca Serrat és un espai de treball en viu, amb molts individus i grups de pas al llarg de l’any, experimentem amb formes sostenibles de mantenir la llar, així com de ser presents en el contingut del treball i en les pràctiques de cadascun. Part de l’experiència comunitària inclou participar en la neteja general dels espais personals, així com de les zones comunes.