Parasitio és la col·lecció editorial de Can Serrat que va començar el 2018 al Bruc. Cada llibre és un arxiu de diàleg entre col·laboradores del territori cultural català, Can Serrat, els seus habitants i l’entorn pròxim de la masia. Cada edició s’apropia de formats reconeixibles i és distribuïda i infiltrada en espais rellevants amb el format que mimetitzen.

 

FAR AWAY TREASURE — 2017 (Presentat al Novembre de 2018 a l’Automatica, Bcn)

FLUFFY DISC — 2018 (Presentat al 2021 a l’Automatica, Bcn)

COLECTIVE ATTEMPT — 2019 (en procés d’edició)

PERÍMETRE — 2020-21 (en procés d’edició)

 

 

 

 

contact: canserratart@gmail.com