Per a Parasitio # 3, Can Serrat va convidar Xavi Acarin a seguir la residència i el seu entorn durant tot l’any 2019.

Aquí teniu un primer esborrany dels conceptes desenvolupats en relació i que s’activaran al juliol del 2020 a Can Serrat.

Temptativa Col·lectiva / Collective Attempt és un programa d’una setmana dedicat a treballar i experimentar amb diferents nocions de col·lectivitat i col·laboració. El programa forma part de Can Serrat 2019 Artist in Residency Project amb la participació de Mohamed Alfaraj, Vanessa Donoso, Bruno Caracol, Duncan Gibbs, Natalya Gimson, Floy Krouchi, Yezica Tutic i Marianne Vieulès.

Si caracteritzéssim el capitalisme s’aboca sobre tots els aspectes de la subjectivitat i la sociabilitat, ens sortirà al cap una taca de petroli, enganxosa i viscosa, desbordant i saturant la vida contemporània. L’estandardització global codifica els modes de vida i d’habitatge, reduint la diferència fins al punt que fins i tot l’espontaneïtat es configura per patrons. La colonització del nostre cos assumeix un horitzó d’expectatives mentre desmunta el present, normalitzant les interrelacions precàries, erosionant el paisatge. Si bé l’art contemporani comparteix interès pels sistemes, podríem recuperar una pràctica de transformació que s’oposa a la degradació i gentrificació del capitalisme? Encara podem utilitzar flexibilitat i adaptabilitat, connectivitat performativa i enfocaments transhumans i transdisciplinaris com a mitjans d’experimentació? Queda algun espai que no s’inunda?

Xavi Acarin — http://www.xaviacarin.net