El catàleg anual és un arxiu digital.
Recopila una mostra de projectes de residents
mentre van estar en residència.
Es publica cronològicament.