Jenn Rendall

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Jenn Rendall_foto

 

 

La relació, el desarrelament i la migració dels éssers vius. Específicament les

plantes i la seva relació amb les persones, són un dels seus interessos en el seu treball actual.

Jenn explora els diversos factors i punts en comú que influeixen en aquests

canvis i moviments, com la guerra, la fam, la colonització, els desastres naturals

i el canvi climàtic, en contrast amb les persones que emigren per voluntat, les

plantes es sembren i viatgen a través del vent o la dispersió de ll’aigua, i després

el torna a imaginar en pintures, traçats de plantes, dibuixos i instal·lacions

murals.