Jenn Rendall

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Jenn Rendall_foto

 

 

La relació, el desarrelament i la migració dels éssers vius. Específicament les plantes i la seva relació amb les persones, són un dels seus interessos en el seu treball actual. Jenn explora els diversos factors i punts en comú que influeixen en aquests canvis i moviments, com la guerra, la fam, la colonització, els desastres naturals i el canvi climàtic, en contrast amb les persones que emigren per voluntat, les plantes es sembren i viatgen a través del vent o la dispersió de ll’aigua, i després el torna a imaginar en pintures, traçats de plantes, dibuixos i instal·lacionsmurals.