Protocol covid Can Serrat

actualització 22.07.21

Des de Can Serrat estem seguint molt de prop els esdeveniments i notícies d’última hora en aquest escenari tan inèdit i canviant. Per això hem creat el següent protocol, assumint les normatives vigents amb el clar objectiu de protegir la salut de tots sense perdre de vista el nostre objectiu d’oferir un espai en el qual treballar i enriquir-se de la vida a la comunitat. Aquests protocols s’aniran actualitzant amb la informació proporcionada pel Ministeri de Sanitat d’Espanya, i inclouen mesures com les següents.

És important recordar que fer això possible requereix la col·laboració i responsabilitat de tots.

 

Accions a realitzar per l’equip de Can Serrat

 • Establir el següent protocol per a seguretat i tranquil·litat de totes les persones.
  En moments delicats evitar sempre que fos possible traslladar-se cap a la casa per a no augmentar les possibilitats de risc de contagi.
 • Estar al corrent dels canvis en protocol i regulacions establertes a Catalunya i prendre aquelles precaucions extra que versin sobre la comunicació, la cura i la tranquil·litat de todxs. Ca Serrat no imposarà regles més estrictes de les que s’estiguin implementant governamentalment a la regió.
 • Atendre casos particulars i comprometre’s a ajudar en les gestions que necessitin les persones.
  Mantenir distància, o utilitzar màscareta FFP2 o FFP3 al estar a Can Serrat.
 • Can Serrat s’assegurarà de mantenir l’ocupació de la casa en un màxim del 70% per a complir d’una banda amb les normes d’aforament establertes per a cultura, i assegurar que té espai disponible per a l’aïllament dels casos possibles i/o confirmats. L’aforament del 70% correspon en línies generals a 10 habitacions ocupades o a 18 persones habitant a la casa.El protocol de salut i seguretat s’estableix per a ajudar a controlar la presència i propagació del COVID-19. Si us plau, tingues en compte que si decideixes viatjar a Espanya, ets responsable de prendre les precaucions sanitàries i de seguretat necessàries i d’assumir qualsevol risc que el viatge i/o la convivència en una situació de tipus comunitari suposi, especialment si no estàs vacunat contra el virus
 • Can Serrat demanarà a qualsevol persona que pernocti una prova d’antígens o PCR. Altres convidats a passar el dia sense pernoctar, no hauran de mostrar cap prova. Tot i així, han de tenir la mascareta posada en tots els espais tancats i guardar les mesures de distància i seguretat apropiades per evitar el risc de contagiar o entrar en contacte estret amb altres.

 

Si decideix marxar-se durant la seva estada per qualsevol problema relacionat amb el COVID, podem posposar i reprogramar la seva estada en Can Serrat, però no podem cobrir els costos addicionals d’allotjament.

 

Arribades a Can Serrat (grups o residents)

 • Nacionals: Test d’antígens. Donar avís a Can Serrat sobre el resultat de la prova en el termini fins al dia anterior a l’arribada.
 • Internacionals: PCR o certificat COVID per recuperació segons es demani en ingressar a Espanya.
  Per a països de la Unió Europea:
  Certificado COVID Digital de la UE

  • En cas de ser residents provinents de fora de la Unió Europea hauran d’esbrinar amb l’assegurança de salut contractat previ al viatge, els centres de salut o hospitals en els quals poden rebre assistència mèdica.
   Per a grups/artistes de períodes curts:
  • En compartir espais amb molta gent es recomana portar màscara FFP2 o FFP3.
  • Els grups que arribin a Can Serrat per durades menors a un mes no podran superar el límit de persones permès en reunions i/o trobades socials.
  • Si una persona d’un grup és notificada durant la seva estada en Can Serrat que ha estat en contacte amb una persona positiva:
   Aïllar-se durant la resta de la seva estancia o fins a cumplir la cuarentena per a no contagiar als seus companys ni a la resta dels habitants de la casa.

 

Espais comuns:

 • Recordem que és important mantenir airejades i ventilades les habitacions i zones comunes.
 • Es recomana no compartir els espais comuns amb massa persones alhora, sent una oportunitat per gaudir de jardí que envolta la casa.
 • Us animem a rentar-vos les mans de forma recurrent per mantenir l’espai el més segur possible.
 • Pots trobar gel desinfectant a l’entrada de la casa, t’animem a utilitzar-lo.
 • L’ús de la màscara és lliure dins de la casa i no és obligatori entre convivents passada la quarantena de set dies.
 • Recordeu que des de l’estiu del 2020, hem llogat habitacions a gent local que viuen a Can Serrat per períodes més llargs. Com Can Serrat s’ha convertit en la seva llar temporal i ja han passat el període de seguretat de 7 dies, la majoria opten per no fer servir mascareta mentre són a la casa. L’informem d’això perquè estigui a el tant de l’ambient de convivència dins de la casa.
 • Quan cada persona acabi de cuinar s’hauran desinfectar les superfícies i netejar totes les eines utilitzades.
 • Es recomana fer ús dels productes desinfectants que es troben al bany. Recomanem desinfectar wc, dutxa, pica o aixeta que hagi utilitzat després de cada ús. Es recomana obrir i tancar els llums amb els artells.

 

Cas de contacte estret o COVID positiu

Covid positiu : 

 • Qui comenci amb símptomes de COVID o sospiti que pugui haver-se contagiat té la responsabilitat i obligació de comunicar-ho a la resta dels habitants de la casa i a l’equip de Can Serrat.
 • Ha de recórrer al metge per a realitzar-se una PCR i respectar les indicacions que li hagin donat en el centre mèdic.
 • Ús de cuina i lavabos en torns alternats i desinfectant després de cada ús.
 • Usar màscara en sortir de l’habitació i avisar pel grup de WhatsApp.
 • Ventilar l’habitació almenys durant 10 minuts, tres vegades al dia. Mantenir ventilats tots els espais de la casa.
  Consultar el protocol actual en cas de dubtes: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari.pdf
 • Instal·la’t una habitació d’ús individual, mantenint la porta tancada. Extrema la higiene en els espais comuns. Tingues disponible un telèfon per informar de les necessitats que vagin sorgint i puguis mantenir la comunicació amb els teus éssers estimats.
 • Si tens sensació de falta d’aire o sensació de gravetat per qualsevol altre símptoma crida a l’010 o 012 o 061. I avisa l’equip de Can Serrat.
 • En cas de necessitar medicació l’equip de Can Serrat s’ofereix fer les compres necessàries.
 • Contacte estret amb un positiu :
  • Amb o sense símptomes ha d’aïllar-se10 dies a l’habitació i presentar PCR o antigens negativa.
  • Avisar a l’equip de Can Serrat quan hagi rebut la notificació de ser contacte estret.
  • Can Serrat avisarà a tota persona que hagi estat a la casa durant el període de risc des del dia del contacte fins a finalitzar la quarantena.
  • Persones amb doble pauta de vacunació no hauran d’aïllar-se, però es demana mantenir distància i prioritzar estar a l’aire lliure durant 10 dies a més de reforçar les cures que creguin necessaris. En aquests casos es recomana l’ús de mascareta als espais comuns
  • Consultar el protocol actual en cas de dubtes: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/aillament-preventiu-contactes-estrets.pdf

 

Normes generals per qui ja esta a Can Serrat:

 • Prioritzar l’estar a l’aire lliure i a distància de 1,5 metres de les persones.
 • En utilitzar la taula del jardí, procurar mantenir distància. Quan l’espai no sigui suficient, organitzar-se per a ocupar altres taules disponibles.
 • Evitar reunir-se en espais tancats, en cas que succeeix obrir finestres per a ventilació.
 • Ventilar qualsevol espai tancat amb regularitat.
 • Rentar-se les mans amb freqüència.
 • Les persones que amb freqüència tenen contacte amb l’exterior de Can Serrat podran prendre la precaució extra d’usar màscara en els espais tancats i comuns (com a passadissos i cuina).
 • Realitzar qualsevol prova ja sigui PCR o antígens és decisió de la persona. Can Serrat no imposa que hagin de realitzar-se proves quan no es tenen símptomes.
 • En cas de començar a presentar símptomes reforçar les cures bàsiques ja nomenades i contactar a l’equip de Ca Serrat:
  • Aïllament i ús de màscara en els llocs comuns
  • Desinfecció de cuina i lavabos.
  • Higienitzar-se les mans amb freqüència
  • En cas de compartir llocs de producció/ taller:
   • cambiar de lloc 
   • en cas de que no sigui possible cambiarse, asegurarse de desinfectar i ventilar.

 

 

Informació general:

Adjuntem el link per consultar la informació actualitzada de govern en relació a l’Covid:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm

 

En el cas que vulguis o hagis de fermete una pcr, pots fer-ho a:

Igualada –

Laboratorio Echevarne

Barcelona –

Centro Medico Vidaria

E-Quiron Salud