Protocol Covid de Can Serrat

actualitzat el 11.11.2022

 

 A Can Serrat, continuem seguint les últimes actualitzacions i notícies relatives als sempre canviants protocols de seguretat de COVID determinats pel govern. Aquestes directrius continuaran actualitzant-se d’acord amb el Ministeri de Sanitat d’Espanya i inclouran les següents mesures.

Si us plau, tingui en compte que si decideix viatjar a Espanya, vostè és responsable de prendre les precaucions sanitàries i de seguretat necessàries i d’assumir qualsevol risc que comporti el viatge i/o la convivència en una situació de tipus comunitari.

Li recordem que no crearem mesures de seguretat més estrictes que les presentades pel Ministeri de Sanitat.  Per a garantir la salut i la seguretat de tots requerim la implicació i la responsabilitat de tots.

 

Accions a realitzar per l’equip de Can Serrat

 • Establir el següent protocol.
 • Estar al dia de qualsevol canvi en el protocol i la normativa establerta pel govern català i comunicar la informació rellevant dins de la casa si és necessari.
 • El confinament ja no és necessari a Espanya. En el cas que algun membre de l’equip doni positiu, o notificarà a la casa, portarà mascareta quan sigui a l’interior i mantindrà la distancia social.
 • Atenció als casos individuals i compromís d’ajuda i assistència quan sigui necessari.

 

Arribades:

Artistes que entren a Can Serrat (grups de curta estada o residents)

– Internacional: Per les persones provinents d’alguns paisos de fora de la UE, a l’aeroport, s’els demanara un resultat negatiu d’un test PCR, el calendari de vacunació complet o un certificat de recuperació COVID.

– Nacional: Per als artistes o residents que arribin des de Catalunya o Espanya, no se’ls exigirà resultat de prova negatiu o certificat de vacunació.

 

Recomanacions generals:

 • Recordem que és important ventilar les habitacions i espais comuns.
 • Encoratgem i aconsellem que es rentin les mans amb aigua calenta i sabó regularment.
 • Per als qui viuen a la casa, l’ús de mascareta és opcional. Si prefereix portar-la, es lliure de fer-ho, però tingui en compte que, en convertir-se Can Serrat en una llar temporal per als qui viuen sota el seu sostre, molts opten per no usar la mascareta mentre són a la casa.  L’informem d’això perquè sigui conscient de l’ambient de convivència dins de la casa.
 • Quan cada persona hagi acabat d’utilitzar la cuina per a preparar els menjars i les begudes, ha de netejar els plats i utensilis fets servir. Els articles de neteja que es troben en el bany.
 • La realització de qualsevol prova, sigui una PCR o una prova ràpida d’antígens, depèn de cada persona. Can Serrat no imposarà la realització de proves quan no hi hagi símptomes.
 • Per als residents provinents de països de fora de la Unió Europea, es recomana consultar amb la seva assegurança mèdica, centres de salut o hospitals on puguin rebre assistència mèdica en cas que sigui necessari.

 

Cas positiu de COVID

 • Si una persona és positiva en COVID, està obligada a comunicar-ho a la resta dels habitants de la casa i a l’equip de Can Serrat, portar mascareta quan estigui als espais comuns i evitar, en la mesura del possible, el contacte social per evitar que el virus es propagui.
 • Can Serrat pot ajudar-lo a obtenir una prova d’antigen o PCR en un centre si és necessari.
 • Tingui el seu telèfon a prop per a poder comunicar qualsevol necessitat que pugui sorgir i per a poder mantenir el contacte amb els seus éssers estimats. Li recomanem utilitzar el grup de WhatsApp per a comunicar qualsevol necessitat o informació.
 • Si té dificultat per a respirar o qualsevol altre símptoma greu, telefoni al 010 o al 012 o al 061 i informe al personal de Can Serrat.
 • En el cas que necessiti medicació, el personal de Can Serrat pot ajudar a facilitar l’accés.

 

Contacte estret amb un cas positiu:

 

Informació general

A continuació, pot consultar el següent enllaç amb la informació governamental actualitzada relativa a COVID-19:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm

 

En cas que necesiti realitzar una proba PCR en un laboratori, els més propers són:

 Igualada 

Laboratorio Echevarne  

 

Barcelona  

Centro Medico Vidaria 

E-Quiron Salud