Protocol Covid de Can Serrat

actualitzat el 10.03.2022

 

 A Can Serrat, continuem seguint les últimes actualitzacions i notícies relatives als sempre canviants protocols de seguretat de COVID determinats pel govern. Aquestes directrius continuaran actualitzant-se d’acord amb el Ministeri de Sanitat d’Espanya i inclouran les següents mesures.

Si us plau, tingui en compte que si decideix viatjar a Espanya, vostè és responsable de prendre les precaucions sanitàries i de seguretat necessàries i d’assumir qualsevol risc que comporti el viatge i/o la convivència en una situació de tipus comunitari.

Li recordem que no crearem mesures de seguretat més estrictes que les presentades pel Ministeri de Sanitat.  Per a garantir la salut i la seguretat de tots requerim la implicació i la responsabilitat de tots.

 

Accions a realitzar per l’equip de Can Serrat

 • Establir el següent protocol per a la seguretat i tranquil·litat de tots els habitants i residents.
 • En el cas que algun membre de l’equip doni positiu o entri en contacte amb un cas positiu, romandrà al seu domicili per a evitar el contacte amb els habitants de la casa fins que torni a donar negatiu.
 • Estar al dia de qualsevol canvi en el protocol i la normativa establerta pel govern català i comunicar la informació rellevant dins de la casa si és necessari.
 • Can Serrat no suggerirà normes més estrictes que les que actualment aplica el govern regional.
 • Atenció als casos individuals i compromís d’ajuda i assistència quan sigui necessari.

 

Arribades:

Artistes que entren a Can Serrat (grups de curta estada o residents)

– Internacional: A l’aeroport, hauran de presentar el resultat negatiu d’un test PCR, el calendari de vacunació complet o un certificat de recuperació COVID. Per als països de la Unió Europea: Certificat digital COVID de la UE.

– Nacional: Per als artistes o residents que arribin des de Catalunya o Espanya, no se’ls exigirà resultat de prova negatiu o certificat de vacunació.

 

Recomanacions generals:

 • Recordem que és important ventilar de tant en tant les habitacions i espais comuns perquè circuli aire fresc a la casa.
 • Quan comparteixin espais interiors amb altres persones, es recomana portar mascareta encara que no és obligatori i obrir les finestres per a ventilar.
 • Es recomana no compartir els espais comuns amb massa persones al mateix temps. Li animem que aprofiti per a gaudir del jardí i de les zones que envolten la casa.
 • Encoratgem i aconsellem que es rentin les mans amb aigua calenta i sabó regularment.
 • Per als qui viuen a la casa, l’ús de mascareta és opcional. Tingui en compte que, en convertir-se Can Serrat en una llar temporal per als qui viuen sota el seu sostre, molts opten per no usar la mascareta mentre són a la casa.  L’informem d’això perquè sigui conscient de l’ambient de convivència dins de la casa.
 • Quan cada persona hagi acabat d’utilitzar la cuina per a preparar els menjars i les begudes, ha de netejar els plats i utensilis usats i desinfectar les superfícies.
 • Es recomana utilitzar els articles de neteja que es troben en el bany.  Li recomanem que els utilitzi per a netejar els vàters, les dutxes, els lavabos i les aixetes després de cada ús.
 • Quan utilitzi la taula del jardí per a menjar, intenti mantenir una distància de 1,5 metres. Quan l’espai no sigui suficient, organitza’t per a ocupar altres taules disponibles o fes torns.
 • Les persones que tinguin contacte freqüent amb persones alienes a Can Serrat (per motius de treball, escola, etc.) poden prendre precaucions addicionals utilitzant una màscara en espais tancats i comuns (com a passadissos i cuina).  Això no és obligatori, però sí recomanable.
 • La realització de qualsevol prova, ja sigui una PCR o una prova ràpida d’antígens, depèn de cada persona. Ca Serrat no imposarà la realització de proves quan no hi hagi símptomes.
 • Per als residents provinents de països de fora de la Unió Europea, es recomana consultar amb la seva assegurança mèdica, centres de salut o hospitals on puguin rebre assistència mèdica en cas que sigui necessari.

 

Cas positiu de COVID

 • Si una persona comença a experimentar símptomes de COVID, o sospita que pot haver estat en contacte amb un cas positiu, aquesta està obligada a comunicar-ho a la resta dels habitants de la casa i a l’equip de Can Serrat immediatament perquè puguem prendre mesures.
 • Si us plau, aïlli’s romanent a la seva habitació i mantingui la porta tancada per a evitar el contacte amb altres persones fins que pugui fer-se la prova.
  Can Serrat pot proporcionar-li una prova d’antigen a casa o ajudar-lo a obtenir una prova d’antigen o PCR en un centre si és necessari.
 • Actualment, els casos positius de COVID han d’aïllar-se durant un mínim de 7 dies.
 • Portar màscara en sortir de l’habitació i avisar a la comunitat.
 • Utilitzar la cuina i les aigüeres en torns alterns i desinfectar després de cada ús.
 • Utilitzar el grup de WhatsApp per a comunicar qualsevol necessitat o informació.
 • Ventilar l’ambient almenys 10 minuts, tres vegades al dia.
 • Si ha d’acudir a un espai comú, prengui les més estrictes mesures d’higiene (gel, màscara, distància física en cada habitació).
 • Tingui el seu telèfon a prop per a poder comunicar qualsevol necessitat que pugui sorgir i per a poder mantenir el contacte amb els seus sers estimats.
 • Si té dificultat per a respirar o qualsevol altre símptoma greu, telefoni al 010 o al 012 o al 061 i informe al personal de Can Serrat.
 • En el cas que necessiti medicació, el personal de Can Serrat pot ajudar a facilitar l’accés.

 

Contacte estret amb un cas positiu:

 • Si sap o sospita que ha estat en contacte amb un cas positiu de COVID, notifiqui’l immediatament a l’equip de Can Serrat, i a les altres persones de la casa.
 • Ha de portar una mascareta en tot moment en la llar fins que pugui realitzar la prova i confirmar que és negativa.
 • Can Serrat notificarà a qualsevol persona que hagi estat a la casa durant el període de risc.
 • Les persones totalment vacunades no necessiten aïllar-se, però se’ls demana que respectin les distàncies de seguretat, utilizin mascareta i prioritzin la permanència en l’exterior, a més de prendre les precaucions personals que considerin necessàries.
 • Consultar el protocol vigent en cas de dubtes: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/index.html#googtrans(ca|en)

 

Informació general

A continuació, pot consultar el següent enllaç amb la informació governamental actualitzada relativa a COVID-19:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm

 

En cas que necesiti realitzar una proba PCR en un laboratori, els més propers són:

 Igualada 

Laboratorio Echevarne  

 

Barcelona  

Centro Medico Vidaria 

E-Quiron Salud