REMOTA es proposa com un espai de trobada, diàleg i col·laboració en una aposta de residir a distància on Can Serrat i guion bajo, com a part d’una reflexió que tot just comença, reuniran a creadors al voltant del procés creatiu i de les primordials e inevitables preguntes en aquests temps sobre les nostres maneres de treballar, coexistir, ocupar, produir / consumir.

El pilot de REMOTA (06.04.20 – 17.04.20, Zoom), on projectes i idees seran compartits, discutits i comentats, comptarà amb la participació dels / les curadors, artistes i escriptors Helle Kaarem (Noruega), Asli Seven (Turquía), Luisa Ungar (Colombia), Martin Jackson (Inglaterra), Xavi Acarín (Espanya), James Cross (Inglaterra), Marloes Staal (Paísos baixos), y las observadoras Tone Fjereide (Noruega), Natasha Cox (Inglaterra) y Maria Kim (Canada).