Elia Rita Cervera Bravo

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

Elia Rita camina sobre la seva pràctica artística, traçant un camí en el qual diferents disciplines es troben amb un ventall d’interessos en constant canvi. La seva investigació més recent s’emmarca el caminar com una metodologia estètica i política capaç d’activar i reclamar l’espai públic, i amb això el seu potencial democràtic.
A Can Serrat continuarà tant la recerca com la producció d’art relacionat amb el caminar, avaluant críticament el seu rol social fora dels circuits convencionals del mercat de l’art.

 

Sobre el seu proces de treball a la residencia >>>

Descargar (PDF, 2.79MB)