Agostina Flamini

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

Agostina Flamini (Salta- Argentina 1988) és gestora cultural independent, artista visual llicenciada en Belles Arts i Magister en Investigació i Creació en Art per la Universitat Complutenses de Madrid, també ha realitzat cursos específics de Fotografia, Gestió Cultural, Clíniques d’Art i un postgrau en Art i Intervenció Social.

Assumeix la pràctica artística des de l’experiència quotidiana. Els seus processos de producció estan travessats per l’alteració i descontextualització, desconstrucció i construcció d’objectes i imatges; treballant des de l’íntim, sense pautes prèvies, en desenvolupaments que es fan visibles a partir d’aquest treball diari, que obren camins, alteren sentits i que pretenen fer més densa la seva càrrega simbòlica.

Entre ells es poden citar la fotografia, textos, videoart, àudios i dibuixos. Cadascun dels seus projectes està pensat a manera d’intervenció d’acord als aspectes físics dels espais en què es desenvolupen i s’exposen.

Actualment resideix a Madrid i compatibilitza la seva investigació artística amb la seva tasca de gestió a La Carbonera, espai cultural alternatiu autogestionat fundat el 2015, del qual és una de les fundadores.

Agostina Flamini Web