Soroshi Michelle

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

SOROSHI Michelle_foto

 

Soroshi Michelle és una il·lustradora i artista autodidacta. Ha viscut en varies regions de la India abans de traslladar-se a Dubai on hi ha viscut els últims 4 anys. Desenvolupa el seu treball essencialment amb bolígraf i tinta a través d’alguns experiments amb fotografies i pintura a l’oli. Les temàtiques que li interessen són els animals i la “stationary life”. Els seus dibuixos estan inspirats en la obra de Vincent Van Gogh, i els seus projectes inclouen els esbossos urbans de Dubai en un llibre autopublicat titulat “Illustrated Dubai: A Story in a pen and ink”.