Penelope Koliopoulou

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

MFA Fine Arts es va graduar de Goldsmiths. Grega, que viu a Londres des de 2010 quan va arribar per fer la seva primera mestratge en moda i cinema. Estava fascinada per l’escena underground gai immediatament i va passar uns anys explorant la sexualitat, la identitat i el deliri. El seu projecte 365picturesWithSexualContent, va ser l’exposició d’obertura de Fringe! Queer Festival 2013 a la galeria White Cubicle i va aparèixer a la revista BUTTER. Va ser el mateix any que la seva sèrie d’autoretrat es va fer viral i va aparèixer en Vice, Feature Shoot, Stern i en una altra premsa. El seu projecte més recent és una col·laboració amb la directora Lola Clau, en un documental que registra la seva vida quotidiana i les transicions en diversos espais que comporta; des d’espais d’art fins temps privat, treball sexual i entrenament en arts marcials. Va ser estrenat en Chalton Gallery, pel col·lectiu SHAM, que han convidat a Penelope en moltes ocasions.