Nihal Mumcu

posted in: Tot, Artistes, Residents Passats | 0

IMG_0152

Després de llicenciar-se en belles arts a Istanbul, es va traslladar a Barcelona on va acabar el mestratge en el mateix camp. La seva activitat com a traductora i intèrpret va començar principalment per interessos econòmics durant els seus estudis, pero amb el temps s’expandiria cap a diferents territoris en gran part culturals.

Actualment dedica mitja jornada laboral a la traducció literària (novel·les, assajos i obres de teatre) i la resta a la gestió cultural i l’escriptura creativa. Entre els autors que ha traduït estan; Alejandro Jodorowsky, Juan Mayorga, Rodrigo García, Jordi Galcerán, María Losa Rojo.