Mili Genestreti

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Mili Genestreti, mestra en Arts Visuals a l’Escola de Belles Arts a la Universitat Federal de Bahia. Viu i treballa al Salvador, Bahia, Brasil. El seu tema de recerca és el Temps i la Memòria. És una identitat intimista, records de la infància, barrejats amb la imaginació i els somnis sense establir límits entre ells. Produeix pintures, objectes i instal·lacions on qüestiona la impermanència i la brevetat de la vida.

Vaig triar la residència a Can Serrat per que es troba en una regió de muntanyes (Montserrat). Un espai dotat de temps, silenci i espiritualitat. Un refugi poètic que em permet construir pensaments que em porten al procés d’individuació i transcendència.

Leave a Reply