Michael Fortino

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

Michael James Fortino és escriptor nord americà. El seu projecte actual és una col·lecció de relats i microhistòries de ficció que exploren el rol que el viatge, la vida lluny de la cultura pròpia i el llenguatge tenen en la nostra consciència i identitat.