mbns

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

mbns és una col·laboració en contínua evolució que oscil·la entre la investigació exhaustiva i el compromís en respostes perceptives. Interessats en l’acte de desaprendre, el seu treball fomenta les converses de temps, la sincronicitat, l’anàlisi espacial, les realitats paradoxals i el comportament humà.

Des que va començar mbns a l’agost de 2016, la traducció d’idees ha operat únicament de manera nòmada. L’intercanvi de discurs visual i crític és específic i vulnerable a la ubicació, l’experiència i les circumstàncies.

Com a dissenyadors i investigadors que també treballen en pràctiques d’arquitectura, el seu treball es basa en el disseny i la creació a través del pluralisme i la síntesi. Sensible a la reflexió crítica així com al desenvolupament, aquesta col·laboració és un experiment, sempre sintonitzant, responent i redescubriéndose a si mateix.

Website-
Instagram-
mbns
Michelle Bezik + Nicole Salnikov

Projecte a Can Serrat:

Descargar (PDF, 878KB)