Jonathan Montague

Jonathan Montague

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

Jonathan utilitza l’espai com a material a través del moviment i l’efecte del so, per investigar la narrativa espacial creada a través de la inhabitació de l’espectador i la percepció del so.

El seu vocabulari arquitectònic informa la forma en què el treball pot habitar un lloc i els paràmetres espacials del seu context; donant la penetració en la manera en la qual els límits i les interseccions del territori espacial podrien ser manipulats llavors ocupats. A través de la investigació de les propietats potencials sonores de l’espai i del so s’aborden les condicions d’un futur automatitzat carregat d’afectes mitjançant l’accés a un diàleg posicionat en desmantellar nocions d’un futur predefinit, on la cultura ha perdut la capacitat de captar i articular el present.

El seu treball està abordant actualment la noció de com, l’esdeveniment desmaterialitzat i l’espai d’actuació poden considerar-se com lloc i context. On el treball pot existir en moltes formes com el text, el so, la imatge i l’espai com a plataforma i un espai alternatiu per a la producció generativa del coneixement. Aquest procés d’investigació sobre l’acompliment i la improvisació problematizará la noció especulativa de autoidentitat i futur construït a través de la seva pràctica artística. Actualment qüestiona un discurs dialògic de so modular generatiu.