Jennifer Rendall

 

Jennifer Rendall ha investigat recentment la relació entre les construccions humanes i l’entorn natural, així com la naturalització d’algunes plantes autòctones de Nova Zelanda que creixen en regions antípodes i viceversa.
La seva pràctica és diversa, ja que realitza pintures a gran escala. Alguns dels seus projectes més recents han consistit en la creació de dissenys murals de diversa escala en zones urbanes i pintures sobre cases de reunió maoris/*warenui.

Una part important de la pràctica de Jennifer implica “treball de camp” o viatges a peu per a observar i documentar plantes. El temps que passa en la naturalesa, en el bosc, els rius i les muntanyes és la seva major font d’inspiració.

 

Jennifer fa la seva residencia a Can Serrat durant el mes de Setembre de 2023.