Stephen Gunning

Screenshot_10

Stephen Gunning és un artista visual. Gran part del seu treball es centra en el canvi de ritme de les ciutats, i les interaccions humanes que es donen en aquestes, que són elements recurrents en el seu treball.

En el passat ha creat instal·lacions visuals en llocs inusuals que intenten ressonar en un nivell social i psicològic. Alguns treballs han fet ús del llenguatge documental cinematogràfic tot i tenir en compte més aspectes visuals i poètics.

En l’actualitat continua explorant en el seu treball a través de diverses residències internacionals.