Resultat jurat __ Escriptors, Juny 2018

posted in: Resultat de Convocatòries | 0

En el marc d’aquest jurat, es van rebre 100 sol·licituds d’escriptors de totes parts del món i un gran nombre d’elles van ser d’una qualitat impressionant. Es conviden 20 persones al programa de residència per a 2018 i addicionalment s’ofereixen una beca completa i tres beques parcials per a 2019.

Composició del jurat:

Jurat convidat:

Jurat regular:

  • Sophie Blais _ Directora de Can Serrat
  • Sarah Goodchild Robb _ Administració general i coordinació artística
  • Anna Pahissa_Comunicació i coordinació artística

 

20 ESCRIPTORS CONVIDATS AL PROGRAMA DE RESIDÈNCIA (de septembre 2018 a febrer 2019)

Felix Riemann

Sepideh Karami

Neus Casanova Vico

Dasom Yang

Robert Lisek

George Moore

Stipe Odak

Mateo Martínez Monfort

Kristan George Bagdanov

Rodrigo Castillo

BAMarkus

Koen Blauwblomme

Sharon Angelhart

Ana Obreza

Gillian Barlow

Joan Macchiavello

Montse Soria

Sandra Condori Mamani

Piper Weiss

Braulio Rubén Tupaj
BECA COMPLETA _ septembre 2019:  Mateo Ciambella

 

BECA PARCIAL # 1 _ gener – març 2019: Layla Benítez-James

BECA PARCIAL # 2 _ gener – març 2019: Tomás Browne

BECA PARCIAL # 3 _ gener – març 2019: Tammy ARMSTRONG

 

Llista d’espera

Georgina Arias Bello

Madelaine Dickie