Cody Brgant

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Cody Brgant (Nord-Américano) realitza un treball escultòric directament extret del món físic al seu voltant.Utilitzant processos que sovint impliquen l’acte de gravació com ara la fosa, fabricació de motlles, impressions i calcs que combina materials i  formes per crear poètica visual. Ell té un BA de la Universitat de Vermont. Actualment viu i treballa a Brooklyn, Nova York

Leave a Reply