Banbha McCann

 

La seva pràctica combina les disciplines de l’arquitectura, la pintura i l’escriptura, i a través d’elles aborda qüestions com la realitat material, la càrrega emocional dels espais i les coses, i com aquestes se superposen i combinen.
Com a arquitecta, l’exploració d’idees a través del dibuix i la pintura sempre ha format part de la seva pràctica.

No obstant això, des de 2020 s’ha compromès amb una pràctica purament d’arts visuals, si bé encara el preocupen les idees relacionades:
Quan es dissenya un edifici, l’atenció se centra en la fisicalidad de l’espai. En canvi, la seva pràctica artística s’interessa per l’atmosfera intangible i els sentiments que la intervenció humana, residencial o d’un altre tipus, aporta a aquests espais. M’interessa captar llocs i objectes que tinguin una ressonància emocional. Pintar aquests llocs és tant un registre de l’entorn construït, o de l’arquitectura interior, com una manera d’examinar aquesta ressonància.
En aquesta pràctica pictòrica, li interessa reflexionar sobre diferents enfocaments acadèmics, però també experiencials, de la visió, examinant temes a nivell micro i macro, movent-se entre escales i perspectives diferents, com quan es racionalitza l’entorn construït. El llenç es descompon en quadrícules i línies d’horitzó en tensió amb la fluïdesa i expressivitat que permet la pintura.

Banbha fa la seva residència a Can Serrat al febrer de 2023.

 

Sobre el seu procés de treball a la residència >>>

Descargar (PDF, 269KB)