Anyse Ducharme

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Estic interessada en l’interstici de la comunicació en ambients informàtics, la circulació de l’imaginari digital i la mal·leabilitat de les dades digitals.

He obtingut un MFA en Art per la University of British Columbia (Vancouver, 2015), un BFA en Arts Visuals per la University of Ottawa (Ottawa, 2011) i un diploma universitari en Animació 3D per la Cité Collégiale (Ottawa, 2004). He tingut l’oportunitat d’exposar tant en mostres col·lectives com individuals, incloent Proof 33 a Gallery 44 a Toronto, transfer a Flux Gallery a Winnipeg, (Arti) fiction / Realities a la Galerie du Nouvel-Ontario a Sudbury, Digital Alterities en InterAccess Electronic Media Arts Centre a Toronto, i com a part del Festival Flash Forward per a fotografia emergent a Boston. El meu treball ha pogut ser vist en Bleu Orange, una revista en línia de literatura hipermediàtica publicada per la Université du Québec à Montréal s NT2 L.