Antonie Pui Hei Li

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

Antonie Pui Hei Li_foto

 

Antoine Li (Hong Kong, 1995) obté la seva llicenciatura en art per la Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University en el 2018. El seu treball recent inclou pintura, fotografia i video. En el seu treball explora la relació entre lo humà, la ciutat i l’entorn natural amb un interès especial en la forma en la que observa el món que la rodeja. Reconstruint l’escena de la ciutat i la natura, discuteix l’ambigüetat existent en la ciutat en la que vivim.