Yvette Bathgate

 

A Yvette li interessa la interconnexió de l’ecologia, la cura i les petjades i relíquies que l’envolten, i la seva pràctica es basa en la col·laboració. Dia a dia treballa amb diferents grups de persones en hospitals, escoles i grups comunitaris, utilitzant l’art com a eina de pràctica social per a crear vincles, relacions, benestar i resiliència. Aquest treball forma part de la seva pràctica, a més d’informar directament i sustentar contextualment les exploracions materials fora d’aquests entorns immediats.

Yvette realitza la seva residència a Can Serrat durant els mesos de maig i juny de 2023.