Yafit Moyal

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Em vaig graduar de l’Acadèmia Bezalel d’art, Jerusalem, on vaig guanyar el “Premi Banc Leumi” per l’excepcional projecte final. Sóc un artista multidisciplinària, treball en el camp de teatre i la dansa. Vaig créixer a Israel en una família religiosa. Però a mesura que vaig créixer, vaig passar per un procés de secularització, que va ser un punt d’inflexió en la meva vida, i em va fer voler explorar, entendre el meu cos. La meva obra pretén reflectir l’estreta connexió entre el cos i l’ànima.

Considero el performance com un llenguatge bàsic. Pel desenfocament del límit entre la identitat personal de l’artista i l’art. En l’art viu, el meu cos, personalitat i experiència es converteixen en les matèries primeres. Es converteixen en un.

En el meu art, m’ocupo amb les qüestions que m’han turmentat des de la contemplació dels meus dubtes. Jo exploro nocions de sexualitat femenina, els desitjos perduts, repressió i el dolor.

Desitjo crear imatges significatives en les meves obres, per als ulls i l’ànima de l’espectador i així cridar l’atenció els llocs que la mirada evita.

L’any 2016 he participat en la “Incubadora del artistes” del “Ensamble Internacional de Teatre Tziporela”, on vaig guanyar una beca de desenvolupament del “Centre Stage” de Tel Aviv. En el mateix any també vaig guanyar el premi “Creador i Creació” per la meva guió per a un llargmetratge “El Clot”, a “Festival de Cinema de Sud”.

Durant la meva residència a Can Serrat treballaré a La Aranya que és una obra solitari de Teatre-Visual i Dansa, que vaig escriure en Espanyol.

L’aranya és una dona que es va transformar d’una dona a una aranya. El seu cos, conduït per la por de la penetració i experimentant la contracció involuntària, va crear una inhabilitat per tenir penetració sexual per a protegir-se.

Però per què la penetració l’amenaça tant?