Tinna Pimentel

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Tinna Pimentel és una graduada en arquitectura i arts visuals. Viu i treballa al Salvador, Bahia, Brasil. L’any 2008 va concloure un mastér en Arts Visuals per la Universitat Federal de Bahia. Treballa amb pintura, objecte, fotografia i vídeo-instal·lació. En general, el seu treball de recerca sempre té una mirada més atenta a les qüestions que envolten paisatges urbans, les relacions entre persones i ciutats. En aquest moment, desenvolupa el projecte Redenzione que va començar el 2015 a Assís (Itàlia), va continuar a Igatu (Brasil) i ara (2016) al Bruc, durant la seva residència artística a Can Serrat.

La residència a Can Serrat és molt important per al desenvolupament del meu projecte actual. Els punts importants són: el paisatge, la diferència de cultures i una regió de muntanyes. Les zones muntanyoses ajuden i afavoreixen la immersió per estudiar i reflexionar sobre qüestions relacionades amb l’espiritualitat. En el meu treball, vull parlar de coses que involucren la forma de vida de l’home contemporani i la seva necessitat de buscar una vida més espiritual i transcendent.

Leave a Reply