Sophie Behal

 

Sophie Béhal és una artista visual la obra de la qual es manifesta sovint com a instal·lació escultòrica, combinant habitualment materials escultòrics tradicionals com l’acer, la terracota i el guix amb aspectes més efímers de llum i so. Exposicions recents: “With a View”, Chocolate Factory, Dublin 2022; “Dublin Art Book Fair”, TBG+S, 2022 i 2021; Projectes: “The Postal Project”, Carlow Arts Festival 2021; “Firestation Artists Sculpture Awardee” 2022; Publicacions: “Firestation FileNotes” 2023 (properament). És llicenciada en Belles Arts per Crawford, Cork, 2012 i té un Màster en Art, Recerca i Col·laboració de IADT, Dublin, 2018, amb un període passat a Taideyliopisto, Helsinki.

Sophie fa la seva residència a Can Serrat durant els mesos de gener i febrer de 2024.