Shir Lusky

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

Shir Lusky (nascuda el 1988) és una fotògrafa i artista israelià, amb seu a Tel Aviv. Ella té una llicenciatura en fotografia d’art i nous mitjans de la Neri Bloomfield Escola de disseny (2015). El seu treball inclou fotografia, escultura i instal·lació. En el seu treball examina les connexions i les llacunes entre una fotografia i un objecte, entre l’orgànic i el sintètic. En transformar el treball entre dos i tres dimensions.