Penny Rafferty

Penny Rafferty és escriptora i teòrica visual amb seu a Berlín. Escriu per Elephant Magazine, Flash Art, Art in America, AQNB i Sleek Magazine. Els seus assajos teòrics i textos creatius han estat encarregats per Kaleidoscope Magazine, NRW Düsseldorf, Status Effect, Websafe2k16, Oncurating.org i The Internet is Present, entre d’altres. Rafferty està molt involucrada amb el grup d’artistes Omsk Social Club i va ser pionera en l’espectacle Ying Colosseum. Està treballant intensament amb el concepte de Depressió Còsmica -la teoria de la depressió causada per la utopia digital (Paradís sense Ecologia) i aviat publicarà el llibre “Intimitat profunda” basat en una acció d’IRL i URL de dominació i submissió que duren més de cinc mesos 24/7 amb un altre jugador. Ella defensa la lucidesa com una forma d’acció directa tant en IRL com a URL.

Penny Rafferty Writer/Critic