Pamela Pirovic

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Pamela Pirovic (nascuda a Sydney, 1994) va obtenir una llicenciatura en Arts Visuals amb Honor de Primera Classe en l’Sydney College of Arts, Austràlia en 2016. És un artista de fotomedia, vídeo i de performance la pràctica s’alimenta dels constructes socials i polítics de ‘el quotidià “dins de la societat australiana contemporània. mitjançant el rendiment, la fotografia i el cinema produeix treballs amb aquestes característiques” quotidianes “o banals en ment. en les seves obres té una propensió a rebutjar el que s’ha dit que és socialment acceptable. la pràctica de Pirovic fomenta les idees desafiants del que és socialment acceptable i tracta de presentar aquestes qüestions a través de la sàtira o l’humor.