Monica Mankin

 

El 2004, la Monica va obtenir un màster en Poesia per la Universitat d’Idaho, Moscou, on va forjar relacions duradores amb el seu col·lega Tina Mitchell i el seu director de tesi Ivan Castaneda. Junts van crear l’organització sense ànim de lucre im-*possible, un ambiciós think tank de disseny i una institució de recerca impulsada per polítiques que secunda i facilita solucions de disseny innovadores, teòriques i factibles per a problemes concrets que requereix la nostra condició posthumana. El 2015, Tina i Monica van cofundar The Turnip Truck(s): una publicació de im-*possible, de la qual ara és editora de poesia. Com a fòrum transdisciplinar per al discurs, The Turnip Truck(s) és un paisatge gràfic en evolució per a assagistes, poetes, artistes, teòrics culturals, crítics i comentaristes interessats en la dialèctica de l’humà i el seu(s) entorn(s).

Originària del sud de Califòrnia, Monica viu a Nova Orleans, LA. És professora adjunta d’anglès en el Prim Community College. A més d’ocupar la càtedra d’Estudis de Llengua de Signes Americana, ESL i Llengua Estrangera, ensenya escriptura i literatura.

Com a poeta i professora, Mónica està interessada en el paper que exerceix el llenguatge en la cartografia del lloc i el temps, en el disseny de la cultura i la identitat. S’interessa per la manera en què el cos i la ment creen significats, i com, llavors, manifestem aquest significat no sols com a enunciat, sinó també com a imatge i arquitectura que la gent travessa fronteres per a experimentar. Per a ella, el llenguatge és la primera eina del disseny i se sent atreta per l’espai nebulós que hi ha sota ell, del qual poden sorgir infinites possibilitats.

 

Monica Mankin realitza la seva residència a Can Serrat durant el mes de juny de 2023.