Moira McCavana

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Moira McCavana és una escriptora de Boston, Massachusetts actualment treballa en una col·lecció de contes ubicats al País Basc. Les històries recents d’immigració dels dos costats de la seva família -seu pare de Belfast, a Irlanda del Nord, i el seu avi de Bilbao- són influències enormes per als seus contes, dels quals tots estan interessats en la pertinença a un lloc o exili d’això.

A Can Serrat, està fent una pausa a la seva investigació relacionat amb el País Basc per aprendre més de la història de la Guerra Civil Espanyola a Catalunya. Espera que la història oral i els anècdotes adquirits en les dues regions l’ajudarà a estendre la col·lecció de contes, que va començar com el seu fi de carrera a Harvard University, titulat 86 Ways of Becoming José Manuel Elosegi.