James Cross

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

Els arranjaments escultòrics de James Cross exploren les converses creades per les interaccions dels objectes. Les seves obres busquen proporcionar una atmosfera, una base perquè sorgeixin preguntes. Les multituds de formes, que se sentin juntes en una conversa, busquen entendre mútuament tant com busquen proporcionar raó, iniciant diàlegs objecte-objecte i visor d’objectes. Les obres aspiren a desaccelerar l’espectador per revelar significants de la seva narrativa codificada i ressaltar l’efecte que té la nostra relació amb els objectes en les nostres interaccions entre nosaltres i el nostre sentit d’identitat. James ha viscut i treballat a Londres des que es va graduar de l’Escola de Dibuix i Belles Arts de Ruskin.

 

Sobre el seu procés de treball a la residència >>>

Descargar (PDF, 367KB)