Holly Elan Watson

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Holly Elan Watson és un artista multidisciplinari que explora els valors socials i les interaccions. Va créixer a Londres i té un grau de Belles Arts i Cultura Visual de la Universitat de l’Oest d’Anglaterra. Atrau la influència de les persones i situacions al seu voltant per comentar les idees de judici i percepció, explorant la relació entre l’estètica i el contingut per crear un sentiment de malestar en l’espectador.

A Can Serrat està fent una pel·lícula comentant sobre l’estat actual i futur de la Gran Bretanya convertint-se en un lloc cada vegada més inaccessible, excloent i poc acollidor per viure.

hollyelanwatson.com