Fellipe Vergani

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

FELL és un artista nòmada i sense disciplina. Treballa fora de la zona de confort, viatja i experimenta amb mitjans variats i diferents. Fell esta interessat en política contemporània, en la critica de l’art en si, i en el constant canvi de societat. El seu treball ha estat exposat en espais públics, galeries no comercials, fabriques abandonades, centres culturals i en altres espais enfocats en art i causes ètiques.

Leave a Reply