Enxhi Mandija

La pràctica d’Enxhi Mandija aborda la tensió entre diferents idiomes que entren en contacte proper, així com diferents formes i mitjans que xoquen i es col·lapsen entre ells, prestant atenció a moments de ressonància, transmissió i transferència.

Operant des d’un estat de precarietat, el seu treball es relaciona amb una idea incorporada de lloc, cercant espais i relacions, tant socials com ecològiques, que es refeien contínuament. Ella explora l’escriptura des de la perspectiva d’una parlant no nadiua, utilitzant el llenguatge com un material tangible i com un mitjà per considerar com el coneixement pot ser transmès com a incertesa, més enllà de les barreres lingüístiques i separades dels espais institucionals.

Enxhi Mandija fa la seva residència des del 1 de juny de 2024 fins al 31 de juliol de 2024.