Celia G Nogales

 

Celia (1995, Madrid) és una artista visual, la pràctica de la qual investiga relacions, formes i narratives que generalment no ocupen el primer pla. Celia busca, a través del joc, nous ritmes d’observació, anàlisi i expressió.

Paral·lelament està interessada en l’estudi de les arts com a mitja facilitador dels processos d’ensenyament/aprenentatge, que poden donar-se tant dins com fora de les institucions educatives. Malgrat això, l’artista considera de vital importància la integració de processos artístics dins del període de l’educació obligatòria.

Quines narratives, processos i metodologies formen part del compromís públic educatiu d’obligat compliment? Què considerem, com a societat, essencial per a la vida en comunitat? Quines eines d’anàlisis i assimilació de l’entorn, que pot oferir l’educació artística, haurien d’estar en mans de tot_s l_s ciudadan_s?

Celia va realitzar la seva residència a Can Serrat durant octubre de 2021

Durant 2022 – 2023 Celia està en Ca Serrat com a part del programa Retorns.