Paolo Bosca

 

Paolo és investigador en filosofia i escriptura. El seu treball es centra actualment en la relació entre alguna forma de cultura, principalment la filosofia, l’art geogràfic, la ficció narrativa; i el “lloc”.
Aquest interès va començar fa tres anys quan va començar a pensar en la utopia com a categoria espacial: Utopia és una paraula interessant per a discutir i desconstruir la idea d’un lloc com un espai estàtic, per-*ordinari i burocràtic.
Aquesta recerca s’està convertint en el seu treball de fi de màster, i part de la filosofia (principalment Aristòtil, Leibniz, Thomas More, Newton, Foucault i Heidegger) amb una “mirada” interdisciplinària, passant per la geografia (Franco Farinelli, Mauro Varotto), l’arquitectura (arquitectura radical italiana dels 70, situacionisme, arquitectura vernacla, Yona Friedman) i l’art contemporani (Lucca Vitone, Alterazioni Vídeo, Igor Grubic, Gordon Matta-*Clark, Gilles Clément).
En definitiva, Paolo s’interessa per tots els aspectes que envolten el concepte de lloc i espai. Utilitza sobretot l’assaig -curt i llarg- i la forma de novel·la.

Paolo fa la seva residència a Can Serrat de juliol a agost de 2022.

 

Sobre el seu procés de treball a la residència >>>

Descargar (PDF, 618KB)