Jake Shepherd

 

Jake s’interessa per la capacitat de les arts per a activar el canvi social. Treballa amb nens i joves, utilitzant la creativitat com a vehicle per a implicar-los en qüestions socials. En el Parlament dels Nens* treballa en projectes coproduïts amb els nens des d’un enfocament basat en els drets, ajudant-los a influir en la legislació nacional, la política i la pràctica del Govern escocès, les autoritats locals i altres organismes públics. En una altra funció, Jake és un professional creatiu en l’equip d’educació i comunitats de Peacock Visual Arts que treballa amb joves amb experiència en la cura de persones i joves LGBTQ+, donant suport al seu benestar a través de la creativitat amb un enfocament dirigit per la persona, co-creant un programa d’art, paquets d’activitats per a bancs d’aliments locals i desenvolupant un hort comunitari.

Jake fa la seva residència a Can Serrat durant els mesos de maig i juny de 2023.