Dafna Ishay

 

A través del procés de creació d’una obra d’art, Dafna compren i qüestiona l’experiència humana, traduint de manera explícita a l’espectador com se sent el món, en les profunditats del seu paisatge intern. En totes les etapes de la creació: la recerca, la formació d’imatges i simbolismes, la elecció de materials i tècniques, ella atorga fisicalitat al que es perceb. Basant-se en gran manera en la teologia, la filosofia, el simbolisme antic i les idees bíbliques, les seves obres sovint tradueixen conceptes espirituals abstractes en pintures surrealistes, emocionalment intensas i tonificades. Com a ‘nen de la tercera cultura’, nascuda en una família d’herència israeliana/jueva, però criada en la comunitat australiana, el seu treball sovint indaga sobre el sentit de pertinença i identitat en totes les seves formes: espiritual, sexual i social.

Dafna fa la seva residència a Can Serrat durant maig-juny de 2024.