Maria Karla Perez

 

La poesia és la manera més efectiva que ha trobat per a expressar els seus qüestionaments en relació amb la naturalesa humana i els seus sentiments sobre el món. A través d’ella, pot explorar la seva condició d’individu en una realitat profundament complexa i alienadora, però també el que comparteix amb els altres, el dolor inherent a l’existència, i les pròpies pors i col·lectius. El procés d’escriptura li dona espai per a disseccionar els seus processos interns i fer catarsis.

La fotografia, per part seva, és l’expressió de la seva percepció de la realitat en termes visuals. No sol construir les imatges de manera artificial, sinó desautomatizar la seva experiència visual, produir a partir del que ja és aquí, transformar-ho en una cosa diferent a través del propi acte fotogràfic. El seu treball sempre ha estat molt variat en tema i estil, però elements com la segmentació i la recontextualització de les formes estan bastant presents. Més que treballar amb conceptes específics, l’interessa transmetre estats d’ànim i generar una experiència estètica interessant.
Per a totes dues formes artístiques, es tracta d’un procés bastant instintiu. En el cas de la poesia, funciona per estímuls que connecten directament amb la seva sensibilitat poètica. En el cas de la fotografia, n’hi ha prou amb conèixer un espai, cos o objecte perquè les imatges es projectin al seu cap. Després d’aquest estímul inicial, tot quant queda és l’execució: escriure el poema o prendre la foto.

Maria fa la seva residència a Can Serrat durant el mes de Juny de 2022.