Sharon Dowell

posted in: Artistes, Residents Passats | 0

 

Capturant l’energia dels llocs els temes s’entrellacen a través del treball de Dowell. Incorpora el vigor, la tensió i les percepcions d’un ambient, reflectint sovint un sentit de la localitat, de la història, i sovint dels elements de la justícia social en les seves pintures en lona i pintures murals a gran escala. Sharon també està involucrada i interessada en comissions d’art públic, ja que aquestes generen connexions a través de les comunitats, permetent que l’art es converteixi en part de l’experiència quotidiana.

“Durant la meva residència a Can Serrat, desitjo crear un nou cos de pintures, de Monotypes, i de collages amb intenció de capturar l’energia de Catalunya i d’Espanya. El meu treball està inspirat en els patrons i l’arquitectura de la regió, comunicant l’esperança redemptora i expressant que la cultura vibrant es preserva i preval malgrat els problemes de la societat.”