Un projecte de col·laboració entre Can Serrat i guion bajo

Considerar nous models que ens permetin seguir connectats, a través de les plataformes existents, s’ha convertit en un exercici essencial per molts projectes culturals com els nostres. Tant Can Serrat com g_b tenim com a objectiu acompanyar als creadors en els seus processos i ofrir espais de reflexió i trobada.

Les restriccions de circulació van fer que g_b habités a Can Serrat durant alguns mesos i juntes, físicament, poguérem discutir noves formes de treball col·laboratiu. Part d’aquest somni es materialitza amb REMOTA un projecte virtual de trobada, diàleg i col·laboració que desvincula el concepte de residència de la presència física. Els programes REMOTA residir a distancia i REMOTA taller forman parte d’ell.